Hasičům zamrzala auta, neměli se kde převlékat. Teď dostanou novou zbrojnici

Pondělí, 25.6.2018

Chválkovičtí dobrovolní hasiči dnes musí parkovat vozidla v provizorních podmínkách s omezeným přístupem, nemají vhodné sociální zázemí ani prostory pro uložení vybavení a materiálu. V zimě jim zamrzají vozidla a ve staré zbrojnici se nemají kde převlékat.  To vše se teď díky úspěšně získané dotaci a výstavbě nové zbrojnice změní. Její základní kámen byl položen v pátek 22. června.

Město na záměru postavit novou zbrojnici pracuje již od roku 2013. Nejprve byla vyloučena možnost rozšíření stávající budovy z roku 1908. Ta totiž stojí v památkovém pásmu, takže ji není možné rozšířit, aby poskytovala hasičům potřebné zázemí. S ohledem na to byla tedy zpracována územní studie společně s návrhem změny územního plánu pro novou zbrojnici. V roce 2014 byla změna územního plánu v lokalitě budoucí zbrojnice schválena, čímž se otevřela možnost samotné realizace. Nová zbrojnice vyroste v blízkosti fotbalového hřiště a místního hřbitova v Olomouci – Chválkovicích v ulici Stejskalova.

Vzhledem k tomu, že chválkovická jednotka patří k těm nejvytíženějším a je zařazena v kategorii JPO II (s dobou výjezdu do 5 minut), bylo možné využít na výstavbu zbrojnice finanční prostředky v rámci Integrovaného regionálního operačního programu EU (IROP). Město tak připravilo území a projektovou dokumentaci včetně projektového záměru budoucí nové zbrojnice. „Díky kvalitně odvedené práci jsme na podzim roku 2017 uspěli s žádostí o získání dotace na stavbu nové zbrojnice a ani ne po roce začínáme se samotnou realizací,“ řekl náměstek primátora Filip Žáček.

Nyní tak už nic nebrání zahájit samotnou realizaci nové zbrojnice. „Jsem opravdu velmi rád, že jsme uspěli se žádostí o zbrojnici ve Chválkovicích. Jedná se tak v tomto volebním období již o druhou novou zbrojnici, kterou jsme dokázali připravit pro naše dobrovolné hasiče. Splácíme tak nejenom chválkovickým, ale všem našim dobrovolným hasičům dluh za jejích dlouholetou obětavou práci ve prospěch všech obyvatel města,“ doplnil náměstek Martin Major, který má odbor ochrany a tedy i dobrovolné hasiče ve své kompetenci. Celkové náklady po veřejné soutěži jsou přibližně 15 milionů korun, přičemž dotace z IROP představuje 90 procent, zbylých 10 procent nákladů bude statutární město hradit ze svého rozpočtu.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů již tradičně zastávají v obcích mimo jiné i společenskou funkci a významně se podílejí na organizaci nejrůznějších obecních akcí. Nejinak je tomu ve Chválkovicích. „Místní sbor dobrovolných hasičů oslaví letos již 125. výročí založení, položení základního kamene pro stavbu nvé zbrojnice je tedy tím nejlepším dárkem,“ doplnil primátor Antonín Staněk.

Foto: MMOL/ Pavel Konečný

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)