Zápisy do škol se letos musí obejít bez přítomnosti budoucích prvňáčků

Pondělí, 23.3.2020

V návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 se zápisy do 1. tříd základních škol letos v Olomouci uskuteční bez dětí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti budoucích prvňáčků.

Žádosti o přijetí do školy lze odevzdávat:

  • datovou schránkou,
  • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (ne prostým e-mailem),
  • poštou
  • osobně. Tento způsob podání žádosti by měli rodiče využívat v souladu s nařízenými mimořádnými opatřeními zcela minimálně!

Upozorňuji, že každá škola má své specifické podmínky pro organizaci zápisů. Veškeré podrobnější aktualizované informace bude mít proto každá škola uvedeny na svých webových stránkách,“ uvádí vedoucí odboru školství magistrátu Hana Fantová.

V úterý 24. března 2020 bude zveřejněn na webových stránkách města Olomouc přehled telefonických a e-mailových kontaktů na jednotlivé školy, včetně webových stránek a termínu zápisu. „Pro případné dotazy využijte spojení na příslušnou školu,“ nabádá vedoucí odboru školství Fantová.

Ilustrační foto: MMOL/ Blanka Martinovská

Autor: 
(red)